Testamento ng Trespicos AAA-ROMA

Testamento ng Trespicos AAA-ROMA

₱700.00₱1,200.00

SA BIBLIA O HAYAG NA KARUNONGAN NG DEUS, ANG SALITANG TRESPICO O TRESPICOS AY HINDI NAKASULAT, SUBALIT SA MATEO 28:19, ITO ANG SABI: “BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO”. SA TALATANG ITO AY INUTOS NG PANGINOONG JESUCRISTO SA KANYANG MGA ALAGAD NA BAUTISMUHAN ANG MGA TAO SA PANGALAN NG SANTISIMA TRINIDAD SUBALIT HINDI NAISULAT SA BIBLIA KUNG ANO ANG MGA PANGALAN NA TINUTUKOY NG PANGINOON. SA TAGONG KARUNUNGAN AY MARAMI ANG PANGALAN NG TATLONG PERSONA NA GAYA NG:  ARAM – PANGALAN NG AMA, AKDAM – SA ANAK AT AKSADAM – SA ESPIRITU SANTO. ADRA – SA AMA, MADRA – SA ANAK AT ADRADAM – SA ESPIRITU SANTO. SA MGA SEKTANG GRUPO MAYROON SILANG BINABANGGIT NA SALITA BILANG PASASALAMAT NG PANGINOON AT ITO AY ANG “ALELUYA,” ANG SALITANG ITO AY ISA LAMANG SA NAPAKARAMING PANGALAN NG SANTISIMA TRINIDAD ITO AY HANGO SA SALITANG; AL - AMA EL - ANAK UYA – ESPIRITU SANTO KAYA DITO NAGSIMULA ANG DEBATIHAN NG MGA SEKTANG GRUPO, LUMALABAS ANG KANYA-KANYANG PANINDIGAN SUBALIT HANGGANG SA MGA ORAS NA ITO NANANATILING WALA PA RING TAMANG KASAGUTAN ANG HINDI NILA PAGKAUNAWAAN. NGUNIT DITO SA KARUNONGANG ATING TINATAMASA, MAY MGA KATANONGAN SA IBA’T-IBANG SEKTA NA DITO MATUTUKLASAN ANG MGA KASAGOTAN SUBALIT HINDI ITO NAUUNAWAN NG MGA PANATIKO NG KANILANG MGA SEKTA.

Whatsapp