Testamento ng Mahimalang Medalya ni San Benito

Testamento ng Mahimalang Medalya ni San Benito

₱700.00₱1,200.00

ANG TESTAMENTO NA ITO AY BANAL, KAYA NAMAN SA LAHAT NA MGA MAGTATANGAN NG MEDALYA AT TESTAMENTO NA ITO NI SAN BENITO AY KINAKAILANAGANG MAMUHAY NA BANAL AT NAAYON SA KALOOBAN NG PANIGOONG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. IWASAN ANG MGA GAWAING KARUMAL-DUMAL SA HARAPAN NG ATING DIOS GAYA NG MGA PAGPATAY, PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING, PAGSIMBA SA MGA DIOSDIOSAN, MGA PAGMAMALABIS AT PANG-AAPI SA KAPWA, AT IBA PA. TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN, UGALIING MAGLIMOS SA MGA KAPUS-PALAD SAPAGKAT ITO ANG SINAUNANG GAWAIN NG BANAL NA SANTO BENITO. KINALULUGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG SUMUSUNOD SA KANYANG UTOS NGUNIT KAPAHAMAKAN NAMAN SA MGA TAONG SUMUSUWAY SA KANYANG KALOOBAN. 1. MAIKLING DEBOSYON SA MEDALYA, PANYO O TALISMAN NI SAN BENITO 2. MAIKLING KASAYSAYAN NI SAN BENITO 3. MGA INDULHENSIYA 4. ANG JUBILEE MEDAL 5. ANG MGA TITIK SA MGA ANGGULO NG KRUS 6. NOVENA PRAYER TO ST. BENEDICT 7. CONSAGRACION NG MEDALYA NI SAN BENITO 8. DEBOSYON 9. PANALANGIN SA MEDALYA NI SAN BENITO 1O. ANG KAPANGYARIHAN NG MEDALYA NI SAN BENITO 11. PODER SA MEDALYA, PANYO AT CHALECO NI SAN BENITO 12. BASAG SA HARAP NG MEDALYON 13. BASAG SA LIKURAN NG MEDALYON: 14. UPANG MALABANAN ANG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MGA MANGKUKULAM GAMIT ANG MEDALYON 15. PODER SA PAGLALAKAD 16.PARAAN NG PAGAMIT NG MEDALYON 17. KONTRA KULAM, MAL-ESPIRITUS AT ENGKANTOS 18. LABAN SA MANGKUKULAM 19. PROTEKSYON MULA SA MASASAMANG TAO 20. ILANG ORA NI SAN BENITO KALIGTASAN SA LAHAT NA KAPANGANIBAN AT KAPAHAMAKAN 21. UPANG DI GALAWIN NG KAAWAY 22. ORACION NI SAN BENITO SA BARIL 23. TAGALIHIS-BALA 24. PANGKALAHATANG SUSI/LLAVE HENERAL AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp