SPIRITUM WACSIM

SPIRITUM WACSIM

₱750.00₱1,000.00

ANG SPIRITUM WACSIM AY NAHAHANAY SA MGA HINDI BINYAGAN NA MGA ESPIRITU. SIYA RIN AY KINIKILALA BILANG SI JUPITER, ZEUS, O SI BAAL. LUBHANG MAKAPANGYARIHAN ANG SPIRITUM WACSIM. ANG HAWAK NIYA AY KIDLAT AT KAPANGYARIHAN SA MGA ELEMENTO. ANG SINUMANG MAKAMAESTRO NG SPIRITUM WACSIM AY TATAGLAYIN ANG MGA IBA’T-IBANG URI NG KAPANGYARIHAN NA MAAARING MAGAMIT SA KABUTIHAN. ANG SINUMANG NAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO AY SIKAPIN NA MAGING MATATAG, AT ISAGAWA ANG KABUTIHAN. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG KUMPLETONG PANALANGIN SA SPIRITUM WACSIM, PAMILIN SA MGA NAGTATANGAN NG TALISMAN NG SPIRITUM WACSIM, DASAL SA SELLO NG SPIRITUM WACSIM, PAMPASUKO NG MGA ESPIRITU, SAANMAN MULA DITO SA ATING MUNDO, PAMPALAKAS SA PAGBUHAT, LABAN SA MGA MAYSAPI, KABAL, TIGALPO, SA SINAG NG BITUIN, RAYOS NG ARAW, DAAN NG ARAW, UPANG MANAOG ANG PODER NG ARAW PATUNGO SA PODER SA LUPA, DAAN NG BUWAN, PODER SA LUPA, PAGTAWAG SA LEVIATHAN O ISDA SA ESPIRITUAL, KAPANGYARIHAN NG ARAW AT BUWAN ITO ANG PAGPAPAALIS SA LEVIATHAN (ISDA), PANGBUHAY NG TALISMAN NG ESPIRITU SANCTO, MGA SALITA MULA SA SPIRITUM WACSIM, MGA SALITANG NAGBIBIGAY-LAKAS ESPIRITUAL, TIGALPO NG KIDLAT, PODER AT KALAKASAN, KALIGTASAN SA MGA NAGKAKATIPON SA KALWALHATIAN, ITO ANG SUSI HENERAL NG SPIRITUM WACSIM.

Whatsapp