SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS

SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS

₱700.00₱1,000.00

SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. UPANG HINDI KAPITAN NG MGA SUMPA 2. SA PALIPAD - HANGIN(PANGONTRA AT PANGGAMOT) 3. PANTABOY SA ESPIRITU 4. KONTRA LASON 5. SA AWAY (PAMPATIGIL) 6. 24 ORAS KABAL 7. SA KIROT 8. CONSAGRASYON SA GAMIT 9. SA KULAM UPANG HINDI TABLAN 10. PAMPALINAW NG MATA (IHIHIP SA MATA, AT SA PAMPATAK SA MATA) 11. SA NALASON- UPANG HINDI AGAD MAMATAY 12. PAMBUHAY NG PATAY (KUNG KAMAMATAY LANG) 13. SUGAT-PAAMPAT 14. NAGSUSUKA NG DUGO-PAHINTO 15. PAMPAANDAR NG ORACION 16. PANGALANG SAGRADO NA NAGPAPAANDAR NG MGA GALING: (INUUSAL SA ISIP SAKA IHIHIP) 17. PAMPAGALING NG KARAMDAMAN 18. PAMPALINAW NG ISIP 19. PAMPASUKO NG KALABAN 20. PANGPAKASUNDO NG MAG-ASAWA (SA OLIVE OIL IDASAL AT IHAPLOS SA ASAWA) 21. ORACION SA ATING PANGINOONG JESUCRISTO DISCOMUNYON SA PAGBUKAS SA PINTUAN 22. PAMPALAYO SA KAAWAY 23. PANGKALAS NG TIGALPO 24. ORACION LABAN SA SUNOG (ISULAT SA DINGDING O KISAME GAMIT ANG PULANG PENTEL PEN) 25. PANGPATAY SA EPEKTO NG KULAM 26. PAGHILING 27. SALITA NI SANCTO LUBERO- PAMPALAKAS NG KATAWAN 28. GAMIT SA NEGOSYO 29. TAGULIWAS 30. PAMPAWALA NG BISA NG MASAMANG KAPANGYARIHAN ....AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp