Potente Contra Malum ( Kapangyarihan Laban sa Kasamaan)

Potente Contra Malum ( Kapangyarihan Laban sa Kasamaan)

₱800.00₱1,500.00

POTENTE CONTRA MALUM (KAPANGYARIHAN LABAN SA KASAMAAN) IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO 1. PANALANGIN 2. MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO 3. PANGPATAY SA KULAM 4. PANGKALAS NG TIGALPO 5. SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN 6. PANGKALAS NG TIGALPO 7. PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM 8. PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT 9. PANAG-ULI SA NATIGALPO 10. PANIRA NG EPEKTO NG KULAM 11. PANESTING SA NAKULAM 12. PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM) 13. GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT 14. LABAN SA MASAMANG ESPIRITU 15. TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY 16. TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT 17. TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU 18. TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 19. TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUKTOK NG KINUKULAM 20. TIGALPO SA LAMANGLUPA NA NAMININSALA ANG ABUTIN NITO AY MAMAMATAY 21. TIGALPO SA KAPRE MAPUPUGNAW ITO 22. TIGALPO SA TIKBALANG NAKAMAMATAY ITO SA KANILA 23. KONTRA SA GAWAY 24. PANAWAG SA MANGKUKULAM AT PANGSUHETO NITO 25. TAWAY NI SAN MIGUEL TIGALPO SA LAHAT NG GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN SA MASAMA 26. MGA ESPADA NI SAN MIGUEL PANGLABAN SA KASAMAAN 27. PANAKSAK NA SIBAT SA DIABLONG NAKASAPI O NAKASAKAY 28. PANGONTRA SA MULTO 29. PAMPASABOG SA MASAMANG KAPANGYARIHAN 30. KONTRA SA ASWANG, MANANANGGAL, MAGNANAKAW NG LAKAS, MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MGA ALAGAD NG KADILIMAN AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp