Obra Sarata Cadena De Amor

Obra Sarata Cadena De Amor

₱700.00₱1,200.00

ANG KARUNONGAN NA ITO AY TINATAWAG NA OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA ORACIONES O MGA DASAL NA PANGHALINA SA NEGOSYO, SA PAKIKIPAG-USAP, SA PAGPAPALUBAG NG LOOB SA MGA TAONG MAY MATITIGAS NA KALOOBAN, PAMPAWI NG GALIT AT PANGGAYUMA SA MGA TAONG NAIS NATIN MAPAPAIBIG SA ATIN. KUNG KAYO AY MAG-IINGAT NITO, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN AT IWASANG GAMITIN ITO SA KASAMAAN AT PAG YURAK SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN O PANG AABUSO MAN NG MGA KABABAIHAN SA KABAITAN NA MGA KALALAKIHAN. UGALIING MAGING MATAPAT SA INYONG SARILI, SA INYONG MGA SINISINTA, SA KAPWA AT LALO NA SA DIOS. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANGGAYUMA NG KRISTONG HARI 2. GAYUMA SA LAHAT NG TAO 3. ORACION NI HARING SOLOMON SA MGA BABAE UPANG HINDI MAKATANGGI 4. ORACION PANGGAYUMA SA PAMAMAGITAN NG UBO 5. ORACION NI HARING DAVID PANGHALINA SA MGA BABAE 6. ORACION PANGGAYUMA HINDI MAKAKATANGGI ANG MGA BABAE 7. ORACION NA MABABALISA ANG BABAE HANGGAT HINDI NIYA AKO MAKIKITA 8. UPANG MAWALA ANG GALIT NG BABAE SAYO 9. UPANG MABABALISA NG LUBOS ANG BABAE KUNG HINDI NIYA AKO MAKIKITA, HINDI SIYA MAKAKATULOG AT HINDI MAPAPALAGAY SA ARAW AT GABI 10. ORACION NI HARING DAVID HINDI MAKAKATUTOL ANG BABAE KAHIT SAAN SIYA DALHIN 11. ORACION PANGGAYUMA NG DIOS AMA SA PAGIBIG AT PAGMAMAHAL HABANG BUHAY 12. PANGHALINA SA MGA CUSTOMER SA TINDAHAN/NEGOSYO 13. ORACION PANG AKIT PANGHALINA SA MGA CUSTOMER 14. PANUPIL : DEPENSA SA SARILI 15. ORACION NI KRISTO KAY MARIA MAGDALENA 16. ORACION NA WALANG SELOS KAHIT SAANG LUGAR 17. PANGSUHETO 18. ORACION NI KRISTO SA PAGPAPASUKO 19. GAYUMA NG INFINITO DEUS, PANG-AKIT AT PANGHALINA 20. ORACION NA NAGPAPAANDAR SA KAPANGYARIHAN NG GAYUMA 21. GAYUMA NG INFINITO DEUS PAMPAAMO 22. ORACION NG NG INFINITO DEUS PAGLAPIT SA GRASYA 23. PANGGAYUMA SA KABABAIHAN UPANG MAPAIBIG 24. ORA SA PAGHAWAK SA DALAGA AT KAMAYAN NG TATLONG BESES, GAYUMA AT PANG AKIT 25. ORACION PANGGAYUMA NG DIOS AMA 26. ORACION NI KRISTO, MASAYA ANG TAO KAPAG DADALAWIN SILA SA KANILANG TAHANAN 27. PANGGAYUMA TITIG SA TAO SA GITNA NG KANYANG DALAWANG MATA AT USALIN ITO 28. PANGSUPIL NI HARING DAVID NG KALOOBAN NINOMAN 29. ORACION GAYUMA SA KAMBAL TUKO HINDI MAGHIHIWALAY HABANG BUHAY ANG MAG –ASAWA 30. GAYUMA PANGHALINA SA NEGOSYO WALANG TANGGI ANG MGA CUSTOMER AT MARAMI PANG IBA

Whatsapp