MISTERIO DE DEUS LLAVES DE TRENTAY UNO

MISTERIO DE DEUS LLAVES DE TRENTAY UNO

₱800.00₱1,200.00

ANG MGA TAONG SUMASA-DIYOS AT MAY BUSILAK NA KALOOBAN AY HINDI PAGKAKAITAN NG ILAN SA MGA TAGLAY NA KAPANGYARIHAN NG MGA NASABING SUSI NA ITO. ANG PAGGAMIT NG MGA BANAL AT MAKAPANGYARIHANG SALITA MULA SA AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO. SIGURADOHING BAGO ITO GAMITIN AY LAGING PAKAISIPIN NA MALINIS ANG INYONG HANGARIN. GAMITIN LAMANG SA ORAS NA KINAKAILANGAN, SA ORAS NG KAGIPITAN, KAPAHAMAKAN AT KAPANGANIBAN. HINDI AARING WALANG SALA SA HARAPAN NG DEUS ANG SINOMANG GAGAMIT NG MGA SALITANG ITO UPANG GAWING LIBANGAN, ALIWAN AT SA KALOKOHAN.  HUWAG ABUSOHIN ANG MGA SALITANG ITO SAPAGKAT MAY BALIK ITO SA MGA TAONG UMAABUSO AT MAY HANGARING MASAMA SA KAPWA GAMIT ANG KARUNONGANG MULA SA AKLAT NA ITO.  BUKOD SA PAGSUNOD SA BATAS ESPIRITUAL, AT SA MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO, AY ITO ANG PROSESO NG PAGPAPABISA NG ILAN SA MGA 31 SUSI NA ITO. PAUNAWA LAMANG NA ANG SUSI AY HINDI LAHAT BASTA-BASTA GUMAGANA SA IISANG TAO LAMANG. NARARAPAT NA IKAW ANG PILIIN NG NASABING SUSI UPANG MAGKALOOB NG BISA SA IYO. SA ARAW NG BIYERNES, IKA 11 NG UMAGA AY ISULAT ANG ISA SA 31 SUSI NA NAIS MONG BIGYANG BISA SA IYO. ISULAT ITO SA PAPEL NA MALINIS NA HINDI PA NAGAGAMIT AT LUNUKIN ITO NG IKA-12 NG TANGHALI. MULA SA PANAHON NA NALUNOK MO ANG NASABING SUSI AY PAULIT-ULIT UUSALIN ANG NASABING SUSI NG 108 NA BESES TUWING ALAS 12 NG TANGHALI, HANGGANG SA MAIPAGKALOOB SA IYO ANG BISA NITO. KUNG HINDI PARA SA IYO ANG NASABING SUSI AY IDADAAN SA IYONG PANAGINIP O SA ISANG MENSAHE NA HINDI IPAGKAKALOOB SA IYO ANG BISA NG NASABING SUSI. GANITO RIN ANG IPAGKAKALOOB NA SENYALES SA IYO SAKALING ANG SUSI NA IYONG DINIDIBUSYUNAN AY PAGKAKALOOBAN NA NG BISA. KUNG MAPAGKALOOB NA ANG BISA NG NASABING SUSI AY IYO LAMANG GAGAMITIN ITO KUNG KINAKAILANGAN, SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHAN NA PAGHUHUGUTAN NG NASABING SUSI AY NAAAYON SA PONDO ESPIRITUAL NA IYONG INILAGAK. NOTE : WHEN ORDERING AND UPON CHECKOUT, IF YOUR ZIP CODE IS 4 DIGETS NUMBER, JUST ADD 2 ZERO BEFORE YOUR ZIP CODE, FOR EXAMPLE YOUR ZIP CODE IS "9401", JUST MAKE IT LIKE THIS "009401". IF YOUR ZIP CODE IS 6 DIGETS NUMBER, DO NOT MAKE ANY CHANGES ON IT.

Whatsapp