Libro Secreto ng Siete Arcangeles

Libro Secreto ng Siete Arcangeles

₱700.00₱1,200.00

LIBRO SECRETO NG SIETE ARCANGELES (IILAN LAMANG ITO SA MGA LAMAN NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA 7 ARCANGELES 2. PANALANGIN SA 7 ARCANGELESSA BUONG ISANG LINGGO 3. ORACION UPANG MALIGTAS SA MGA SAKIT AT KAPAHAMAKAN 4. ORACION SA PAGHINGI NGTAWAD AT AWA SA DIYOS 5. ORACION UPANG MALIGTAS SA 4 NA ELEMENTO 6. ORACION UPANG MALIGTAS SA LISYANG HATOL NG HUSTISYA 7. MAIKLING PANTAWAG SA 7 ARCANGELES 8. PANGALAN NG PITONG ARCANGELES NA HINDI BINYAGAN, NA KUNG TAWAGIN AY KALIGTASAN SA PANGANIB AT CABAL 9. PINAGKAISAHAN NG 7 ARCANGELES 10. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES 11. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL 12. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS 13. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE 14. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT 15. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO 16. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG 17. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS 18. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW 19. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS 20. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY 21. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN 22. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG 23. ORACION NI SAN MIGUEL UPANG MATAKOT ANGMASAMANG LOOB NA ABOT TINGIN MO 24. ANG GIYERA SA LANGIT 25. PAGSASANAY SA ESPIRITUAL SA 7 ARKANGHELES 26. ANG MGA ESPADA AT TALIM NG DIYOS 27. TALIM NG OX STRIKE FORCE 28. TALIM NG KIDLAT 29. SUSI NG 7 ARKANGHELES 30. ISA PANG ESPESYAL NA SUSI NI SAN MIGUEL PAMBULID SA DIYABLO

Whatsapp