Libro Secreto ng SATOR

Libro Secreto ng SATOR

₱700.00₱1,200.00

SATOR (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. KASAYSAYAN NG SATOR 3. MGA BASAG NG SATOR CORONADOS AT HINDI CORONADOS 4. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA SATOR 5. MGA PANGALAN N ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR 6. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA MEDALYA NG SATOR 7. PANALANGIN SA MEDALYA NG SATOR 8. PANALANGIN SA KAHILINGAN 9. PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO 10. KABAL AT KUNAT 11. PANGPAHINA NG KALABAN 12. PANGONTRA SA ASWANG 13. KALIGTASAN SA LAHAT NA SAKUNA AT KAPANGANIBAN 14. PAMPAANDAR NG ORACION IDUGTONG SA DULO 15. REBUELTAR/PAMPABALIK/PAMPATALBOG 16. UPANG MATAKOT ANG MGA KALABAN 17. TAGABULAG 18. TIGALPO 19. PANGALAN NG SANTONG IBONG MAY BASTON 20. BASAG NG INRI NA AYAW PUTUKAN. SUBOK NA ITO 21. SALITANG AYAW PUTOKAN NG BARIL 22. PAMPABALIK NG BALA 23. PANGALANG BANAL; AYAW PUTUKAN NG ARMAS 24. MABISANG PODER 25. PODER CABAL 26. SAGRADONG CABAL CONTRA BALA, PATALIM AT APOY 27. MAKAPANGYARIHANG MGA PANGALAN NG DEUS NI HARING SOLOMON 28. TAGALIHIS BALA/BARILAN 29. PANIRA NG ARMAS 30. CABAL: ANG LIHIM NA PANGALAN NG VIRGEN NA GINAWA PARA SA DIGMAAN AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp