Libro Secreto ng Sancti Karma

Libro Secreto ng Sancti Karma

₱700.00₱1,000.00

(NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. UPANG DUMIKIT ANG ESPIRITU NG MANGKUKULAM AT HINDI MAKAKAALIS: 3. PAMPAWI SA GALIT NG IYONG MGA ASAWA: 4. UPANG TUMIGIL ANG KULOG AT KIDLAT: 5. UPANG MALIGTAS SA MGA TULISAN NA NAIS PUMASOK SA INYONG TAHANAN AT SILAY MANGALIGAW 6. UPANG HINDI MAKAKARAMDAM NG GUTOM: 7. UPANG HINDI NA MAKAKABALIK ANG MASAMANG ESPIRITU SA TAONG INALIHAN O KINULAM: 8. UPANG MALIGTAS SA MULA SA KAPAHAMAKAN SA GITNA NG DAGAT: 9. UPANG ANG INYONG MGA KALABAN AY MAMAMALIKMATA AT HINDI KAYO NILA MAKIKITA: 10. UPANG MABAGO ANG INYONG ANYO AT MAGMUKHANG BABAE SA HARAP NG INYONG MGA KALABAN 11. UPANG KASISILAWAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MASASAMANG NILALANG 12. UPANG MAPAKO ANG MANGKUKULAM SA KUNG SAAN MO NAIS IPAKO: 13. UPANG MALIGTAS SA KULOG, KIDLAT AT LINDOL: 14. TIGALPO UPANG MAPIGILAN ANG TAONG SUMUSUGOD SAYO UPANG IKAY SAKTAN: 15. UPANG MAPABALIS ANG PAG AMPAT NG SUGAT AT DUGO: 16. PAMPATIBAY NG BOTE, HINDI MABABASAG KAPAG IPINALO: 17. UPANG LUMAKAS ANG HANGIN: 18. UPANG TUMABANG ANG ALAK NA INYONG IINOMIN: 19. TIGALPO UPANG HINDI MAKAGALAW ANG MANGKUKULAM KUNG SIYA AY SUMUSUGOD SAYO 20. KONTRA MASASAMANG LOOB: BIGKASIN PAULIT ULIT ANG ORACION NA ITO KUNG KAYOY SINUSUGOD NG MASASAMANG LOOB: 21. UPANG MAHANAP ANG BANGKAY NG TAONG NALUNOD SA TUBIG: 22. ANG KAPALARAN NG MGA DALAGA SA BUWAN NG MAYO. 23. UPANG KAGAANAN NG LOOB NG INYONG MGA NILILIGAWAN:  24. PANGGAGAMUTAN SA MGA TAONG MATATAKUTIN AT LAGING KINAKABAHAN.  25. PAGPAPAGALING SA MGA MAY SAKIT NG NGIPIN. 26. PAGGAGAMUTAN NG SAKIT SA PUSO.  27. ANG SAMPUNG NGALAN NG DIYOS NASANG-AYON KAY MOISES NA KAPAG ISI- 28. KAALAMAN TUNGKOL SA MGA NAGDADALANG TAO KUNG BABAE O LALAKE ANG MAGIGING ANAK. 29. PANGSUHETO SA MGA TAONG NAKUKULAM. 3O. NAIS PO BA NINYONG HINDI KAYO MALIGAW NG TIYANAK SA INYONG PAROROONAN O UUWIAN?  31. PANGGAGAMUTAN SA SAKIT NA NAMAMATAY ANG KALAHATI NG KATAWAN.

Whatsapp