Libro Secreto ng Manggagamot

Libro Secreto ng Manggagamot

₱700.00₱1,000.00

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER 2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT 3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN 4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT. 5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION 6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT 7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL 8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRITUAL ANG TAO AY IHIHIP ITO SA TUBIG NG TATLONG BESES AT IPATIKIM SA TAO. 9. ORACION SA MGA KASANGKAPANG PANG-IPIT 10. PAGPAPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU SA TAO AT NAKAPAGPAPALIWANAG NG ISIP 11. INIHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT UPANG UMALIS ANG MASASAMANG ESPIRITU SA KANYA 12. ISUSULAT SA PAPEL AT IPANGKUKUWINTAS O DADALHIN NG MAYSAKIT SA KATAWAN UPANG HANGGA’T MAAARI AY HINDI NA MAGBALIK ANG MGA ESPIRITUNG NAMIMINSALA 13. PAGBABASBAS NG PAPEL NA SINULATAN NG ORACION UPANG MAGKAROON NG BISA 14. PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU 15. CINCO VOCALES NA GINAGAMIT SA PANGGAGAMOT 16. PANGGAGAMUTAN NG MALAYUAN 17. PANGGAGAMOT SA MAYSAKIT 18. KONTRA SA MANGKUKULAM 19. KONTRA SA ASWANG 20. ANG 9 LLAVES NA MAGAGAMIT SA MABUBUTING BAGAY 21. GENERAL AUTOMATIC MEDICINE 22. MGA MAHIHIWAGANG SALITA NG KAPANGYARIHAN NA NAKAKAPANGGAMOT KUNG LOLOOBIN NG DIYOS 23. GAMOT SA MGA SAKIT NA HINDI PISIKAL O HINDI BUHAT SA SAKIT SA PANGLUPA, NA HINDI NAGAGAMOT NG MGA DUKTOR 24. MGA SAKIT ESPIRITUAL NA ANIMO AY MATERYAL NA SAKIT 25. MGA HALAMANG GAMOT 26. HALAMANG GAMOT NA NAGAGAMIT KONTRA KULAM, NAEESPIRITU, O NABABARANG 27. MGA KOMBINASYON NG MGA HALAMANG GAMOT NA MAAARING GAMITIN SA MGA SAKIT ESPIRITUAL 28. MGA BITAMINA 29. EHERSISYO 30. UKOL SA MGA PAGKAIN AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp