Libro Sagrado Niño Jesus

Libro Sagrado Niño Jesus

₱700.00₱1,500.00

ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. TALANDRO NG NINO HESUS 2. PANGBUHAY SA TALANDRO NG SANTO NINO 3. DIBUSYON SA NINO JESUS 4. PASIMULA NG NINO JESUS BAGO GUMAWA NG MILAGRO 5. PAMPALAKAS: SECRETO NG NINO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO 6. LAKAS NG NINO 7. GAMIT SA NEGOSYO 8. ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA 9. KASAYSAYAN NG NINO JESUS 10. PAMPUROL NG TALIM 11. PANGHASA NG PATALIM 12. PANGGAGAMOT GAMIT ANG DAHON 13. PAMPASABOG NG NEGATIBO 14. UPANG MAGKAROON NG BUHAY ANG PATAY NA PUNO 15. UPANG LUMIWAS ANG UNOS 16. LAKAS NG NINO 17. UPANG MAKALIPAT AGAD SA IBANG LUGAR 18. GAMOT SA BULAG 19. KALIGTASAN SA ILALIM NG BALON 20. UPANG HINDI KAINGGITAN NG KAPWA 21. PAMPALAYO NG MASASAMANG ESPIRITU 22. PANALI NG MASAMANG ESPIRITU 23. ORACION NG NINO PARA SA PALMERA UPANG HUMAKOT NG SUWERTE 24. PAMPALAYO NG MASASAMANG TAO 25. PANTAWAG NG ESPIRITU 26. PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU SA KATAWAN NG TAO 27. TULONG SA KABAGABAGAN AT MGA PROBLEMA 28. KALIGTASAN 29. SA HUSTISYA 30. LABAN SA MASASAMANG LOOB AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp