Libro Dela Suerte

Libro Dela Suerte

₱800.00₱1,500.00

SINASABI SA SECRETONG AKLAT NA ANG TAO, KUNG ANO ANG INILAGAY SA KANYANG ISIP AT PUSO, ANG SIYANG LUMILITAW SA KANYANG BUHAY. KUNG INYONG SUSURIIN, AT GAGAWA KA NG TALAAN SA PANG-ARAW ARAW NG INYONG INIISIP AT LAMAN NG PUSO, AT MGA NANGYAYARI SA BUHAY, MAKIKITA MONG MAYROONG “PATTERN” O MGA PANGYAYARING NAAAYON SA LAMAN NG IYONG PUSO AT ISIP SA IYONG BUHAY. KUNG KAYA’T INGATAN ANG ILALAGAY SA IYONG PUSO AT ISIPAN. KUNG NAIS NG TAO NA UMASENSO SA BUHAY, ILAGAY LAMANG SA PUSO, ISIP AT DIWA ANG MGA MAGAGANDANG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PAG-ASENSO. ANG LAHAT AY NAG-UUGAT SA LAMAN NG PUSO AT DIWA. INAANI NATIN ANG LAMAN NG ATING MGA PUSO AT DIWA. KUNG KAYA’T KUNG NAIS NATING MABAGO ANG ATING MGA KAPALARAN, LAHAT NG ITO AY NAGSISIMULA SA ATING ISIP, PUSO AT DIWA. ABOT-KAMAY NG TAO ANG MAGANDANG KAPALARAN KUNG SIYA AY MANINIWALA NG MATIBAY AT MADADADAMA NIYA ANG MATINDING DAMDAMIN AT PAGNANAIS NA UMASENSO. ANG MGA BAGAY NA ITO AY MAY LAKIP NA PAGGAWA. SAPAGKAT WALANG ANUMANG PAMAMARAANG ESPIRITUAL ANG GAGANA KUNA ANG INYONG BUONG PAGKATAO AY HINDI AAYON DITO. “KUNG WALANG TIYAGA, WALANG NILAGA.” ANG MGA PANALANGIN NA ITO AY ISAGAWA AT UULIT-ULITIN SA ISIP SA TUWI-TUWINA UPANG MAGKAROON NG PAGBABAGO SA INYONG SARILI TUNGO SA KAUNLARAN AT TAGUMPAY. WALANG LUGAR SA ESPIRITUAL NA PAMAMARAAN ANG PAGDUDUDA, SAPAGKAT ANG PAGDUDUDA AY NAKAKAHARANG SA PAGKAKATOTOO NG INYONG MGA NAISIN AT MITHIIN SA BUHAY. MAGTIYAGA SA PAGSASAGAWA NG MGA PAMAMARAANG ITO SAPAGKAT KUNG ANO ANG INYONG ILALAGAK NA PAGTITIYAGA SA PAGSASAULIT-ULIT NG MGA SALITA O MANTRANG ITO, AY GAYUNDIN ANG TINDI NG BISANG MAIPAGKAKALOOB NITO. ISAMA ANG PAGSASAISIP AT PAGLALAGAY SA INYONG PUSO AT DIWA NG MITHIIN NG PAG-ASENSO. ISIPIN AT ISADIWA ANG BUHAY NA NAIS MONG MAKAMIT SA TUWING INUULIT NINYO ANG PAG-USAL NG MGA MANTRANG ITO. ANG BAWAT MANTRA O SALITANG NAKATALA DITO AY ULITIN NG 108 NA BESES SA ARAW-ARAW, SA LOOB NG ISANG LINGGO, BAGO TUMUNGO SA SUSUNOD NA MANTRA. KUNG ANO ANG MANTRANG NAPANSIN MO NA NAGKALOOB NG MGA MAGAGANDANG PANGYAYARI SA IYONG BUHAY, AY ITO ANG GAWING REGULAR NA MANTRA NA UUSALIN NG 108 NA BESES, BUKOD PA SA IBA PANG MANTRANG NASUSULAT SA AKLAT NA ITO NA ISASAGAWA SA LOOB NG ISANG LINGGO. MAGTIYAGA SA MGA PAMAMARAAN DITO. KUNG WALANG PAGTITIYAGA, WALANG NILAGA. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSA NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. MGA MANTRANG PAMPASUWERTE 2. MGA MANTRA NA MAY KINALAMAN SA PAGPAPAGANDA NG KINABUKASAN, PAMPASUWERTE, AT PAGPAPAUNLAD 3. MGA MANTRA NG KABUHAYAN 4. MANTRAS NA NAGKAKALOOB NG SUWERTE 5. 3 NATATANGING MGA SAGRADONG SALITA NA NAGKAKALOOB NG MAGANDANG KAPALARAN 6. MUDRAS O MGA POSISYON NG KAMAY NA MAY KINALAMAN SA MAGANDANG KAPALARAN O SUWERTA 7. SALMO 8. HEXAGRAM 9. MGA TALISMAN NI HARING SOLOMON NA MAY KINALAMAN SA MAGANDANG KAPALARAN 10. MGA SALITA NA MAY ORACION PARA SA MAGANDANG KAPALARAN 11. MGA BATONG HUMAHATAK NG SUWERTE 12. MGA HALAMANG HUMAHATAK NG SUWERTE 13. MGA INSENSONG HUMAHATAK NG SUWERTE 14. MGA AMOY NA HUMAHATAK NG MAGANDANG SUWERTE 15. PANALANGIN SA 28 FAMILIARIS PARA SA MAGANDANG SUWERTE AT KAPALARAN ...AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp