El Navi David ( Ang Secretong Aklat ng Gayuma)

El Navi David ( Ang Secretong Aklat ng Gayuma)

₱800.00₱1,500.00

ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA. KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO 2. ANG MGA ORACIONG ITO UKOL SA PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA PANLUPA (PAG-IBIG NG LALAKE UPANG TANGGAPIN NG BABAE) 3. ANG MGA ORACIONG ITO AY MAAARING USALIN NG LALAKE SA MINAMAHAL NIYANG BABAE, AT ANG BABAE UPANG MAHALIN NG KANYANG MINAMAHAL NA LALAKI, SA KAPAHINTULUTAN NG DIYOS 4. UPANG MAGING MAPALAD SA PAG-IBIG 5. NAIS UPANG LUMAPIT ANG KANYANG KALOOBAN SA IYO 6. MGA SAGRADONG PANGALAN NI NG DIOS NA MAY KINALAMAN UKOL SA PAGPAPALUBAG-LOOB O SA PAGBABAGO NG DAMDAMIN NG KAPWA 7. MGA MAHIHIWAGANG SALITA PARA KAGAANAN NG LOOB NG TAONG KABILANG SA IBANG KASARIAN (ANG LALAKE AY GAGAAAN ANG LOOB SA BABAE, AT ANG BABAE AY GAGAAN ANG LOOB SA LALAKE) 8. MGA ORACIONG MAGAGAMIT SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON 9. ORACION UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA O MGA MAGKASINTAHAN 10. UPANG KALUGDAN NG MARAMI AT KAGAANGAN NILA NG LOOB AT IKAW AY IGALANG 11. UPANG HINDI MAKAPANGUSAP ANG IBANG KAUSAP 12. SA HUSGADO KUNG MAY KASO 13. UPANG SUKUAN NG MGA KALABAN 14. PANAWAGAN UPANG MABALISA SIYA, HANAPIN KA, PARATINGIN SIYA O DI KAYA’Y KONTAKIN KA, O MAKIPAGKITA SA IYO 15. PANAWAGAN AT PAMBALISA 16. PAMPAAMO 17. PANGKONSENSIYA 18. PAMPABALIK SA UMALIS 19. UPANG ALALAHANIN AT HANAP-HANAPIN NG ISANG TAO AT HINDI KA MALIMOT 20. GAYUMA 21. PANGHALINA AT GAYUMA 22. GAYUMA NI HARING DAVID 23. GAYUMA UPANG MAPALAPIT SA IYO ANG IYONG MGA KAPWA 24. UPANG HINDI KA MATANGGIHAN 25. MGA SAMU’T-SARING ORACION UKOL SA IBA’T-IBANG LARANGAN SA RELASYON 26. PANGSUPIL SA LAHAT NG TAONG NAGAGALIT 27. SA MAGKAHIWALAY NA MAG-ASAWA UPANG MAPANUMBALIK ANG PAGMAMAHALAN 28. UPANG HANAP-HANAPIN NG MGA COSTUMER 29. PARA MAGING MALAPIT ANG MGA KAIBIGAN 30. PANG-AWAT SA GULO ...AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp