Cinco Vocales

Cinco Vocales

₱800.00₱1,500.00

CINCO VOCALES KASAMA SA MGA ARAL NG SAMAHANG CINCO VOCALES Y SIETE VERTUDES, O KILALA BILANG LAPIANG MALAYA, SA PAMUMUNO NI KA VALENTIN DE LOS SANTOS, ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN. ANG ORIHINAL NA SULAT UKOL SA MGA ITO AY MULA PA SA GINTONG AKLAT NI HONORIO LOPEZ NA NGAYON AY HINDI NA INILALATHALA, AT HAWAK NA NG AKLATANG LUNAS ANG NASABING AKLAT. ANG PAGKAKAROON NG AKLAT NG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN AY ISANG MALAKING RESPONSIBILIDAD SAPAGKAT PINAGBIBILINAN ANG NAGTATANGAN NA HUWAG GAGAMITIN ANG KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, HUWAG IPAGPAPARANGYA O IPAGYAYABANG—SAPAGKAT KAPAHAMAKAN AT PAGDURUSA ANG NAKAKAMIT NG LALABAG SA PATAKARANG ITO. ANG MGA ORACION SA MGA AKLAT NA ITO AYON SA KASAYSAYAN, AY NAPATUNAYAN NA MABISA, KUNG KAYA’T IBAYONG PAG-IINGAT ANG KINAKAILANGAN SA PAGTATANGAN NITO. IPINAGBIBILIN DIN NG AKLAT NA ITO NA HUWAG IBUBUKA ANG BIBIG KUNG BIBIGKASIN. SAPAT NA ITO AY BIGKASIN LAMANG SA ISIP. IPINAGBIBILIN DIN NA HUWAG PAHAHAKBANGAN, HUWAG PAGLALARUAN, HUWAG TATAPAKAN ANG NASABING AKLAT NA ITO. HUWAG DIN DADALHIN SA BAHAY-ALIWAN ANG AKLAT NA ITO SAPAGKAT MAWAWALAN ANG BISA. IPINAGBIBILIN DIN ANG PAGDADASAL NG ISANG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA SALITANG IPINAKO SA KRUS, SAKA ISUNOD ANG IYONG KAHILINGAN. (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. KAPANGYARIHAN NG LAKAS 2. KAPANGYARIHAN SA GITING O PAMPALUBAG-LOOB 3. KAPANGYARIHAN SA TAPANG 4. KAPANGYARIHAN SA UHAW 5. KAPANGYARIHAN SA PAGSUPIL NG SARILING KALOOBAN 6. KAPANGYARIHAN SA KAHINAHUNAN 7. KAPANGYARIHAN SA KABAL O KUNAT 8. KAPANGYARIHAN SA TALINO 9. KAPANGYARIHAN SA PAGLALAKBAY 10. KAPANGYARIHAN SA GAYUMA 11. KAPANGYARIHAN SA APOY 12. KAPANGYARIHAN SA HATING-GABI 13. KAPANGYARIHAN SA PAGPAPAHABA NG BUHAY 14. KAPANGYARIHAN SA PAGPAPABALIK 15. KAPANGYARIHAN SA GUTOM 16. KAPANGYARIHAN SA PAGGAGAMOT 17. KAPANGYARIHAN SA MESMERISMO 18. KAPANGYARIHAN SA PAGTULOG 19. KAPANGYARIHAN SA PALOS 20. KAPANGYARIHAN SA PAGTAWAG NG TAO 21. KAPANGYARIHAN SA TAGABULAG 22. KAPANGYARIHAN SA PAMARUSA 23. KAPANGYARIHAN SA HUKBO 24. KAPANGYARIHAN SA PANLUNAS 25. KAPANGYARIHAN SA MATA ......AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp