Aklat ng Sancto Kristo

Aklat ng Sancto Kristo

₱700.00₱1,000.00

SANCTO CRISTO (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. ORACION NI JESUCRISTO NANG PABANGUNIN NIYA ANG BABAENG MAYSAKIT 2. ORACION KAY JESUCRISTO PAMPALINAW NG MATA 3. ORACION NI JESUCRISTO PAMPAHINA SA KUMOKONTRA 4. ORACION NI JESUCRISTO NANG NAWALAN NG LOOB ANG MGA JUDIO 5. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGPAHINTO NG BAGYO 6. ORACION NI JESUCRISTO NANG HINDI NAKAKIBO ANG MGA HUMAHANAP NA JUDIO 7. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAG-IBA ANG KATAWAN SA BUNDOK NG TABOR 8. ORACION NI JESUCRISTO UPANG ISUKSOK NI SAN PEDRO ANG ITAK SA BAYNA 9. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAGKATAWANG-TAO SA LUPA 10. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MASIRA ANG MATIGAS NA LOOB NG KALABAN 11. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MAKAHULI SI SAN PEDRO NG MARAMING ISDA 12. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MALIGTAS SA MGA KALABAN 13. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGPAPAHULOG NG ARMAS 14. ORACION NI JESUCRISTO NANG SIYA’Y HABULIN NG MGA JUDIO AY NANGAWALAN NG LOOB 15. ORACION NI JESUCRISTO SA PAG-AGAW NG ARMAS 16. ORACION NI JESUCRISTO NANG NATUMBA ANG MGA MASASAMANG LOOB 17. ORACION NI JESUCRISTO TAGULIWAS 18. ORACION NI JESUCRISTO NANG NAPATULOG ANG MGA APOSTOLES SA BUNDOK NG OLIVETE 19. ORACION NI JESUCRISTO DEPENSA SA GAMUTAN 20. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAGGAWAD NG KAPAYAPAAN 21. ORACION NI JESUCRISTO PAMPALAKAS NG ISIP 22. ORACION NI JESUCRISTO LABAN SA MGA KAAWAY 23. ORACION NI JESUCRISTO PAMPALAKAS NG MEMORYA 24. ORACION NI JESUCRISTO NANG NAGLALAKAD SA ILANG 25. ORACION NI JESUCRISTO KONTRA SA MASAMA 26. ORACION NI JESUCRISTO LABAN SA MASASAMANG LOOB 27. ORACION NI JESUCRISTO SA KAHIRAPAN 28. ORACION NI JESUCRISTO KONTRA LASON 29. ORACION NI JESUCRISTO KONTRA SA TRAYDOR 30. ORACION NI JESUCRISTO KONTRA SA KAMATAYAN NA GAWA NG DEMONYO AT MARAMI PANG IBA

Whatsapp