Aklat ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo

Aklat ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo

₱700.00₱1,000.00

AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. KUMPLETONG PANALANGIN NG MULING PAGKABUHAY NI PANGINOONG HESUKRISTO 2. ORACION NI JESUCRISTO NANG PAYANIGIN ANG BUONG MUNDO 3. ORACION NI JESUCRISTO SA PAG-AKYAT SA LANGIT 4. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGLAKAD 5. ORACION NI JESUCRISTO PANG-AGAW NG ARMAS DE MANO 6. ORACION NI JESUCRISTO PANGDISKOMUNYON SA ARMAS DE MANO AT FUEGO 7. ORACION NI JESUCRISTO NANG PUMASOK SIYA SA IMPYERNO 8. ORACION NI JESUCRISTO NANG SIYA’Y UMAKYAT SA LANGIT 9. ORACION NI JESUCRISTO NANG PAURUNGIN ANG TUBIG NG DAGAT AT INILAGAY SA MUNTING HUKAY 10. ORACION NI JESUCRISTO NANG SAMSAMIN ANG MGA ARMAS NG JUDIO 11. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAGKALAG SA KRUS AT HINDI NAMALAYAN NG MGA JUDIO 12. ORACION NI JESUCRISTO HINDI MAHAHARANG SAANMANG LUGAR NG MASASAMANG LOOB, MALAYO SA MGA ELEMENTO, AT HINDI MASUSUNOG ANG BAHAY 13. ORACION NI JESUCRISTO LABAN SA MAY KARGA NG MASAMANG ESPIRITU 14. ORACION NI JESUCRISTO PAGSAWAY SA TAONG MATAPANG 15. ORACION NI JESUS PANGKALIGTASAN 16. ORACION NI JESUCRISTO PAMAYAPA NG NANGGAGALIT 17. ORACION NI JESUCRISTO NANG PADILATIN ANG BULAG 18. ORACION NI JESUCRISTO UPANG HINDI MAMATAY SA KAGUBATAN 19. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MAWALA AKO SA KINATATAYUAN KO KUNG NASA PANGANIB 20. ORACION NI JESUCRISTO PARA SA PANGANGARAL AT PANGGAGAMOT ......AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp