AKLAT NG CONSAGRACION
AKLAT NG CONSAGRACION

AKLAT NG CONSAGRACION

₱750.00₱1,000.00

Description SA AKLAT NA ITO, DITO INILALAHAD ANG MGA SEKRETONG PAMAMARAAN NG PAGBABASBAS KUNG PAANONG ANG ISANG AGIMAT O ANTING-ANTING AY MAGKAKAROON NG BUHAY O TINATAWAG NA BISA AT PWERSA. DITO RIN MATUTUNGYAHAN SA AKLAT NA ITO ANG TAMANG MGA PAMAMARAAN NG PAG-AALAGA NG MGA AGIMAT UPANG HINDI ITO MAWALAN BISA.  SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA MGA TAGUBILIN NA NAKASAAD SA AKLAT NA ITO, ANG ISANG NAGHAHANAP SA DIYOS AY MAKAKASUMPONG SA KANYA, AT HINDI PAGKAKAITAN NG KANYANG LIWANAG. AKIN PONG IPINANALANGIN NA SANA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY DIWANG MAKADIYOS, AT MAKITA. SANA PO AY GAMITIN PO NINYO ANG AKLAT NA ITO SA KABUTIHAN. KUNG ANO PO ANG ATING ITINANIM, AY SIYA NATING AANIHIN. KUNG ANO ANG ATING GINAWA SA KAPWA, AY BABALIK DIN SA ATIN. WALA PONG TAKAS ANG SINUMAN SA BATAS NG KALIKASAN, AT SA BATAS NG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS. ANG AKLAT NA ITO AY GINAWA UPANG MAKATULONG SA INYO NG MARAPAT SA BUHAY. MAY TAGUBILIN LAMANG PO AKO UKOL SA AKLAT NA ITO. SIKAPIN NINYONG INGATAN ITO AT HUWAG PAHAHAKBANGAN.  HUWAG NINYONG DALHIN SA MGA LUGAR NA MARAMING BASURA, O PALINGKURAN NA NAKALANTAD. ITURING NA SAGRADO ANG AKLAT NA ITO, UPANG ANG BISA NG NAKAPALOOB DITO AY LALONG UMIRAL AT MAGKABISA.

Whatsapp