Aklat ng A-Zeta

Aklat ng A-Zeta

₱700.00₱1,000.00

ANG MGA NAKASAAD SA AKLAT NA ITO AY MGA DIBUSYON KUNG SAAN MAAARI KANG MAMILI SA 3 BERSYON NITO UPANG MAPAANDAR ANG ISANG TALISMAN, PANYO, CHALECO, MEDALYA, TALANDRO, AT IBA PANG MGA KAGAMITANG ESPIRITUWAL NA WALA TAYONG DASAL PARA DOON. BAGO MATULOG AT PAGKAGISING AY DADASALIN ITO NG ARAW-ARAW HANGGANG SA MAKATAPOS NG 7 BIYERNES, TAPOS AY MAAARI NANG DASALIN ITO TUWING MARTES AT BIYERNES UPANG BUMISA NG HUSTO ANG ANTING-ANTING NA TANGAN

Whatsapp