7 Llaves et 7 Vertudes

7 Llaves et 7 Vertudes

₱700.00₱1,000.00

7 LLAVES et 7 VERTUDES (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW 2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG 3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT 6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI. 7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 8. PROSESO NG 7 VERTUDES: 9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR 11. 7 CABESAS 12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 14. 7 CUERPOS : PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA NG MGA HEBREO. 15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 16. 7 ILAWAN 17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 21. 7 ESPIRITUS 22. 7 PANGALAN NG DIYOS 23. 7 ESPIRITU NG KARUNUNGAN 24. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 25. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA 26. 7 HUNOS NG 7 OJOS 27. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA 28. KAPANGYARIHAN SA MAHIGPITANG LABANAN 29. MANTRA SA BAWAT CHAKRA 30. 7 x 7 LLAVES AT MARAMI PANG IBA.

Whatsapp